wz
         úvodem   ceník   objednávka   ukázky   vzory QSL   značka   grafická úprava   vlastní návrhy

    Víte, že ...
... tyto webové stránky byly generovány již [CNW:Counter] krát ? Děkujeme i Vám za návštěvu
    KONTAKT ...
Pavel Pok
Sokolovská 59
323 12 PLZEŇ


 • mobil: +420 737 552 424

 • mail: ok1drq@seznam.cz

 •     Kombinovaná objednávka tisku QSL
  POZOR !!! V současné době pracujeme na nové verzi objednávky on-line, následující formulář proto považujte pouze za informativní. Vaši objednávku nám zašlete e-mailem v textové podobě s takovými údaji, které jsou v této již nefunkční objednávce.

        Položka označená se vztahuje pro jednobarevné a vícebarevné QSL, položka označená se vztahuje pro plnobarevné a fotografické QSL. Pokud Vám některá položka není zcela srozumitelná nebo máte jiná přání, využijte pole pro doplňující zprávu. Vyplňujte pouze položky, které jsou podstatné pro Vaši objednávku. Programový kód nekontroluje překřížení. V případě, že jste nepochopili smysl formuláře, zašlete elektronickou objednávku jiným způsobem.

  Typ QSL
  Provedení
  Volací značka
  Jméno a příjmení
  Adresa a PSČ   
  Počet QSL   100 ks je minimum pro univerzální QSL
  Vlastní návrh   zasílám (oskenovaný) návrh
  Připraven k tisku   zasílám QSL v exportu 300 DPI na CD
  Vzor č.   pro jednobarevný / dvoubarevný QSL
  Vzor č.   zadní strana pro plnobarevný / foto QSL (jednobarevně)
  Vzor č.   přední strana z nabídky vzorů pro titul plnobarevných QSL
  Locator   /p    District  
  Barva značky   popř. barevný přechod od do
  Typ značky
  Tvar značky
  Barevná značka
  Barva značky   u jednobarevných musí být shodná
  Barva textu   u jednobarevných musí být shodná
  Barva papíru   bílý / žlutý / zlatý / světle zelený / světle modrý / jiný
  Typ papíru   hlazený, bílý matný nebo leštěný karton
  Písmo pro značku č.   z nabídky písem nebo jednobarevných vzorů
  Obrázek z nabídky č.  ze vzoru.   vlastní    některé vzory !
  Provedení tabulky   původní / číslo vzhledu z nabídky
  Staniční deník A4   počet kusů
  Staniční deník A5   počet kusů
  Zakázku zaplatím   na poště dobírkou / šekem, který bude v balíku s QSL
  Se všemi údaji
  kontaktní telefon   pro zpětné ověření objednávky
  E-MAIL   nutné zadat (korektura e-mailem atd.)


  doplňující zpráva, další požadavky a upřesnění (jasný a výstižný popis)


  Zaručujeme, že s Vašimi osobními daty budeme zacházet pouze k účelům objednávky.
  Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci.
  tel. +420 737 552 424 - e-mail: ok1drq@seznam.cz